chování se na reidech a jejich účast

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ČLENY :  každý kdo je členem této Guildy nesmí chodit bez předchozí domluvy s Bossem(Gum) ev.se zástupcem v době nepřítomnosti GuM na jiné akce ,které nejsou pořádané naší Guildou.Potom dochází k tomu,že máte zbytečně ID a nejste tzv použitelní pro svoji vlastní Guildu.Pokud toto bude někdo opakovaně porušovat je zde důvod ke kik z Guildy.Respektujte toto a hlavně dbejte,aby jste hráli za svoji Guildu.

  

Důležité pro organizování reidů

Pokud se půjde větší dung jak 5 man,tak organizaci má prozatím na starosti Mickolaj a proto je povinností každého,kdo se chce zúčastnit nahlásit se ve hře nebo na foru na web stránkách.Pokud je zájem ,aby se reid  konal je zapotřebí na toto Mickolaj upozornit a on zajistí vše potřebné,tak aby byl reid úspěšný .Kdo toto nebude respektovat bude potrestán.


 

=Endy=

 

 

/ účast na Guildovské výpravy do BG: ohlásí se v době, kdy bude dost členů přítomno, aby se sestavil celý reid. Kdo nemůže tak se omluví. Hráčům, kteří se bez omluvy nedostaví, nebo nereagují na výzvu se zúčastnit, hrozí snížení hodnosti a nakonec při opakovaném přestupku i vyloučení. 

2/ rozdělování předmětů z výprav : při každé guildovní výpravě, kde se dají nějakým způsobem získat předměty, je vždy nastaven typ lootování na Groop loot. Systém spočívá v tom, že pokud padne nějaký vzácný předmět(zelený,modrý,fialový atp.), hráči si o něj žádají kliknutím na tlačítka Need nebo Greed, nebo ho odmítnou zmáčknutím tlačítka X Pass.Tato tlačítka, se objeví na panelu, který se automaticky vyvolá při padnutí cenného předmětu. Need má větší prioritu jak Greed a proto ten kdo zmáčkne Need, zřejmě padlý předmět potřebuje. Greed je pak tlačítko, které má menší prioritu než Need a mačká se v případě, kdy člen o předmět jeví zájem, ale nechce aby ho  sebral někomu, kdo ho opravdu potřebuje. Greed mačkají členové, pokud předmět chtějí prodat nebo disenchantnout. Každý člen, pokud se ho Boss zeptá musí mít vysvětlení pro zmáčknutí tlačítka Need. Musí si každý uvědomit, že tyto věci nelze použít na jinou postavu. Pokud toto vysvětlení nemá hrozí mu vyhození z reidu a při opakovaní na dalších výpravách i vyloučení z Guildy. 


3/ Pravidla hraní na reidech : zde máte pravidla jak se chovat na reidech. Pokud má reid plnit svoji úlohu je nutno, aby se tímto každý řídil. Tím se předejde hromadnému umírání, chaosu a pod.věcem. V první řadě Mágové, Priesti a ostatní casteři se nikdy nervou dopředu dokud se bojuje. Vždy postávají vzadu a vždy sesílají podpůrná kouzla, léčí a útočí, kouzlí na dálku a teprve pak až je očividné, že už nehrozí nebezpečí mohou vyrazit vpřed podívat na loot apod. Toto pravidlo je tu především proto že Mágové,Priesti,Warlockové mají látkovou zbroj,  která není tak odolná a proto jsou lehce zranitelní. Naopak tankové (Paladin,Warrior,Druidi v medvědích formách)se drží vpředu a snaží se na sebe nachytat co nejvíc nepřátel, ayb nešli dozadu na castery a další členy reidu. Hlavní tankové jsou vždy označeni značkami, aby healeři dobře viděli koho se mají držet. Ostatní členové výpravy, kteří např,útočí na blízko, ale nemají tak velký Armor (druidové v kočičí formě,hunteří,roguové atd) se drží za tankama a až teprve, když má tank na sobě několik potvor a nehrozí nebezpečí, že by jich víc zaútočilo na nějakého člena Guildy, začnou útočit na nepřátele. Healeři sledují zdraví všech členů reidu a healujou všechny,kteří mají nízkou hodnotu HP. Dále sledují jestli mají všichni buff a pokud je na nich nějaké déletrvající kouzlo(jed,očarování atd.)snaží se ho odstranit. Hráči zbytečně nespamují reid chat hláškami typu ?lol? ?to je velká potvora? atd.Boss nebo leader reidu bude sledovat jak se dodržují pravidla a pokud někdo přes upozornění neuposlechne vyřadí ho z reidu a při opakovaném problém na dalších výpravách bude hrozit vyloučení z Guildy. 


4/ Důležité i pro dungy  jako je VH apod.:i zde se musí dodržovat nějaká pravidla i když se jedná o malou skupinku lidí.Jelikož jsme Guilda a nesbíráme hráče náhodně na worldu,tak zde platí ,že ten kdo organizuje nebo oznámí,že se nějaká akce tohoto typu koná,vezme pouze lidi z naší Guildy.A prosím nelze si vybírat dle osobních sympatiíí.V současné době je nutno brát i hráče,kteří dokončili 80 tky a dát jim možnost získat itemy,aby např.budoucí tank měl možnost se co nejdříve obléci a chodit s další skupinkou lidí.Prosím vždy dodržujte,aby se řádně lotovalo a ne,že se bude rozdělovat podle toho,kdo co chce.Jistě je nutno ze strany jednotlivých hráčů,aby byli disciplinovaní a brali si věci,které opravdu potřebuji na svoji postavu.Jelikož nechci,aby v Guildě docházelo k nesrovnalostem v chování se mezi jednotlivými členy tak bych byl rád,aby jste se k sobě chovali vždy a všude jako velká rodina.Do těchto dungů a to zdůrazňuji budou chodit jen členové NAŠÍ GUILDY a vyjímka platí pouze jen když se toto oznámí Bossovi(GuM) a to z důvodu pozdějších stížností.K tomuto pravidlu jsem dospěl po několika stížnostech z poslední doby a proto budu kontrolovat jeho dodržování.

Kontakt

Vyhledávání

Addony pro instance a raid

Epgp
In-game addon sledující DKP body

Deadly Boss Mod
Modifikace, která vám v raidu ukáže, že např. boss se chystá použít nějaký skill

Omen Threat Meter
Addon, který měří threat u mobů, s jeho pomocí se Vám již nestane,že byste tankovi přebrali aggro
 

Důležité odkazy:

https://wow.herniweb.cz/  české stránky věnované WOW

mightandmagic.cz/anathema/ stránky realmu Anathema

www.wowhead.com oblíbená encyklopedie WOW